Manisch Depressief

Manisch Depressief

Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 1 tot 2 procent van de Nederlandse bevolking lijdt aan een manische depressie, ook wel een bipolaire stoornis genoemd. Manisch depressief zijn is een chronische stoornis, wat betekent dat genezing niet mogelijk is. Manisch depressief, wat houdt het in?

Wat is het?

Een manische depressie is een chronische stoornis met stemmingswisselingen. Mensen die hieraan lijden, kunnen het ene moment heel uitgelaten zijn en het andere moment heel depressief. Vandaar ook de naam manisch depressief: manie staat voor uitgelaten, depressief voor neerslachtigheid. Het wordt ook wel een bipolaire stoornis genoemd, dit benadrukt de twee tegenoverstelde polen van deze stoornis: heel uitgelaten of heel neerslachtig.

Periodes

De verschillende stemmingen kunnen zomaar opeens optreden. Er hoeft geen aanleiding voor te zijn, het staat niet in verband te staan met de dingen die in het leven van de persoon gebeuren. De stemmingen kunnen ook geleidelijk ontstaan. De duur van de stemming kan heel verschillend zijn. Bij sommige mensen duurt een bepaalde stemming maar een paar weken, bij andere mensen duurt een stemming wel jaren. Tussen de stemmingen kan er een periode zijn van rust, waarin de persoon zich gewoon voelt en gedraagt. Maar het kan ook zijn dat de stemmingen elkaar snel opvolgen. Het verschilt dus per persoon hoe de stemmingen ontstaan en hoe lang ze aanhouden.

Soorten

Er zijn drie verschillende soorten bipolaire stoornissen, bipolaire stoornis type 1, bipolaire stoornis type 2 en cyclothyme stoornis. Bij de bipolaire stoornis type 1 heeft de persoon stemmingswisselingen van ernstige depressie en manie. Tussen twee perioden van verschillende stemmingen kan de persoon zich wel normaal voelen, maar blijven de verschijnselen vaak wel licht aanwezig. Bij de bipolaire stoornis type 2 heeft de persoon perioden van ernstige depressie, afgewisseld met perioden van milde manie, ook wel hypomanie genoemd. Bij een cyclothyme stoornis zijn er veel hypomane perioden, afgewisseld met lichtere depressieve perioden.

Bij wie komt het vooral voor?

Een manische depressie komt vaak voor in de volwassen leeftijd. De stoornis uit zich meestal voor het eerst in de leeftijd van 16 tot 30 jaar. Het komt bijna even vaak voor bij mannen als bij vrouwen. Uit onderzoek is gebleken dat het vaker voorkomt bij mensen die bipolaire patiënten in de familie hebben. Waarschijnlijk is de stoornis dus ook erfelijk, maar hoe dat precies zit is niet bekend. Manisch depressief zijn komt ook meer voor bij mensen die in hun jeugd traumatische ervaringen hebben gehad. Verder komt het vaker voor bij alleenstaanden.

Diagnose stellen

Het is soms moeilijk om erachter te komen dat een bepaalde persoon aan een manische depressie lijdt. De symptomen zijn namelijk niet bij iedereen even duidelijk te zien. Wanneer je duidelijk kan zien dat er een manische en een depressieve periode geweest is, is het voor de arts niet zo moeilijk om vast te stellen dat deze persoon aan een manische depressie lijdt. Het wordt wat lastiger wanneer dit niet zo duidelijk te zien is. Het kan namelijk ook zijn dat de persoon zelf de manische periode niet als ‘vreemd’ beschouwd heeft, omdat hij zich juist goed voelde. De ernstige depressieve periode zal hij zich nog wel goed kunnen herinneren. Maar hierdoor wordt het voor de arts wat moeilijker. De familie van de persoon kan zich de manische periode vast nog wel herinneren. Daarom moet de arts van verschillende mensen horen wat er precies speelt. Hij kan pas de diagnose stellen als hij weet dat de persoon in het verleden manische perioden en depressieve perioden heeft gehad.

Behandeling

Een bipolaire stoornis is niet te genezen, het is een chronische stoornis. Wel is het goed mogelijk om de ziekte zoveel mogelijk tegen te gaan. Er zijn verschillende soorten behandelingen. Manische depressie kan behandeld worden met therapie. Hierbij kan je leren hoe je goed om kunt gaan met deze stoornis. Daarnaast kan het behandeld worden met medicijnen, die de hevige stemmingen kunnen onderdrukken. Vaak wordt er ook een behandeling gegeven met zowel therapie als medicijnen. In ernstige gevallen kan het zijn dat de persoon een tijdje opgenomen moet worden in het ziekenhuis, in verband met gevaarlijk gedrag.

Relevante Artikelen

Comments on this entry are closed.